Podhůří Železných hor

Mikroregion Podhůří Železných hor

Mikroregion Podhůří Železných hor
Krajina mikroregionu přechází od toku řeky Labe, přes rybníky, zatopené lomy, malebné potůčky a říčky až po zvlněné podhůří Železných hor s bohatým výskytem smíšených lesů. Krajina nabízí širokou škálu přírodních krás.

Členitá krajina je jako stvořena pro vznik naučných a vlastivědných stezek. Toulky přírodou lze absolvovat pěšky i na kole.

Kulturně společenské a informační centrum je směřováno do Choltic, místa barokního zámku s parkem a přilehlou oborou s cennými exempláři letitých platanů, dubů a buků.

Rozvoj regionu v oblasti venkovské turistiky jde ruku v ruce s ochranou přírody, ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí a návratem k tradiční životním hodnotám a jejich formám.

Mikroregion Podhůří Železných hor se rozkládá na území NUTS II Severovýchod, Pardubický kraj, okres Pardubice. Počet obyvatel mikroregionu je 13 067 (k 1. 1. 2004).
Svazek obcí Podhůří Železných hor vznikl v roce 2002. V současné době sdružuje 1 město, Přelouč, a 19 obcí: Bezděkov, Brloh, Bukovinu u Přelouče, Holotín, Choltice, Chrtníky, Jedousov, Jeníkovice, Lipoltice, Mokošín, Poběžovice, Sovolusky, Stojice, Svinčany, Svojšice, Turkovice, Urbanice, Valy a Veselí.

Sídlo mikroregionu je v obci Choltice, v přirozeném spádovém centru daného území.

V roce 2005 se mikroregion stal členem místní akční skupiny MAS Železnohorský region.
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region