Podhůří Železných hor

Aktivity

Letitá tvorba aktivit v území vychází z bohaté historie, tradic místních lidí a respektu k okolní krajině.

Téměř každá obec mikroregionu má ve své historii zmínku o existenci tvrze. Nejlépe dochovaná středověká tvrz se nachází v obci Svojšice. Ke sjednocení regionu došlo v první polovině 16. století příchodem Jiříka Gerštorfa z Gerštorfu, který přispěl k rozvoji celého kraje. Mimo jiné tento rod přebudoval ve druhé polovině 16. stol. tvrziště v Cholticích na renesanční zámek a založil zámeckou oboru. Rod Gerštorfů působil v regionu do r. 1623, kdy jim byl rodový majetek po porážce českých stavů na Bílé hoře zkonfiskován. Náhrobky tohoto rodu se dochovaly dodnes ve zdech kostelů ve Svinčanech a v Turkovicích.

Po kraji Gerštorfů se můžete vydat dle značených regionálních cyklotras nesoucích stejnojmenný název. Při toulkách se můžete koupat v přírodních písnících či navštěvovat areály lokálních producentů.

Výběr ze společných aktivit obcí v rámci mikroregionu:

 • Značení a oprava povrchů cyklotras, osazení turistického mobiliáře
 • Rozsáhlá studie území s ohledem na možnost vybudování cyklostezek - následné projektové dokumentace a realizace výstavby cyklostezek
 • Vlastivědná stezka o historii obcí - infopanely v obcích
 • Atributy mikroregionu - společné vytvoření obecních znaků
 • Péče o krajinu - rozsáhlá studie prvků a ploch zeleně, pořízení techniky na údržbu
 • Péče o architektonické památky - pasportizace památek, následné opravy a prezentace
 • Architektonické studie obcí - projektová příprava regenerace veřejných ploch a iniciace pro následnou realizaci
 • Realizace a úpravy veřejných ploch
 • Areál rozhledny Barborka - spolupráce s mikroregionem Heřmanoměstecko a obcí Svinčany při jeho postupném budování
 • Podpora osvěty separace bioodpadu - pořízení nádob na bioodpad, koordinace svozu
 • Regenerace míst pro separovaný odpad - zástěny z přírodních prvků
 • Prezenční a prodejní stánky na podporu akcí v obcích a místní certifikované výrobce
 • Geolokality Národního geoparku Železné hory
 • Fit stezky v krajině

Historie a současnost života v obcích, 2013 - publikace ke stažení

Mnoho současných aktivit je provázáno s územím a činností Železnohorského regionu. Zde najdete podrobné informace, materiály, mapy, osvětové publikace a mimo jiné zpravodaj a podrobný měsíční kalendář akcí, který si můžete nechat zasílat.
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region